I centrum för transportföretagets verksamhet ger ett system för hantering av fordonsflottan och förarna en bra möjlighet för att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten. Att implementera ett system för Fleet Management är ibland relativt krävande och komplext.
 
Denna artikel syftar till att ge dig idéer och tips för att lyckas med ett telematikprojekt och för att maximera avkastningen på investeringen. Baserat på erfarenheterna från våra kundprojekt samt intervjuer med projektledare, kunder och systemanvändare, har vi sammanställt våra rekommendationer i 11 kapitel. Vi hoppas du finner artikeln läsvärd och inspirerande!

Fyll i dina uppgifter nedan så får du ta del av vår rapporten.
Vehco AB, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg, 031-645100, info.se@vehco.com